Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Hardlopen met ErikLeest u a.u.b. onze Privacyverklaring goed door alvorens contact met ons op te nemen of registreren op deze website http(s)://hardlopenmet.eriksol.nl.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake lidmaatschap van deze website (http://hardlopenmet.eriksol.nl/) en het plaatsen van informatie en afbeeldingen, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het informatieve karakter van deze website.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Deze informatie bevat:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Het Onderwerp
  • Het Bericht
  • Ip-adres

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Facebook, Twitter, Google+, YouTube

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+ en YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Google+ en Youtube zelf. Maar ook kunnen plugins op deze website daar verantwoordelijk voor zijn. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter, Google+, van Pinterest, YouTube en Ello (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Zie: Cookiemelding of Proclaimer

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Hardlopen met Erik
Verlengde Berkenlaan 11
9663 GC Nieuwe Pekela

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.